Oude dagboeken

Mijn eerste dagboek uit 1965

Een paar zomers geleden ben ik begonnen ze te lezen om vervolgens weg te doen, een voor een! Ik ben nu aangekomen bij dagboek nummer 34. En ondertussen schrijf ik in dagboek nummer 72 : )
De boeken tot en met 32 zijn ondertussen verbrand.
Ik ben van plan om de laatste 7 jaar te bewaren, dus ieder jaar zou er een ‘jaar’ weg gedaan kunnen worden.

Bladzijden die ik wil bewaren scheur ik eruit en doe ik in een mapje om later nog eens naar te kijken.
Ik heb ook enkele bladzijden weggegeven aan iemand die een zeer grote rol in mijn leven speelde. De tekst op die bladzijden ging volledig over mijn liefde voor hem. Dat was goed om te doen, vooral omdat hij ze wou ontvangen.

Behalve dat ik enkele bladzijden bewaar, schrijf ik over wat ik in die oude dagboeken lees.
Want mijn beeld over hoe het vroeger was verandert door te lezen. Het is niet zo dat ik vroeger helemaal niet zo wijs was en nu wel. Het gaat echt om een langzame verschuiving die nooit eindigt. Als ik dingen deed of dacht die ik nu niet als wijs zou bestempelen, zie ik dat ik me eenvoudig vergiste, meer niet. Zoals ik me nu nog vaak vergis. Ik zat ‘ernaast’ zoals ik er nu nog vaak ernaast zit als ik geloof dat ik me zou kúnnen afscheiden van God. Een suffe vergissing!

Het is een zoektocht geweest naar HOE te leven, naar een fundament, een theoretische en vooral praktische basis, die ik in veel verschillende richtingen min of meer vond. Met nu vanaf 2013 de kroon op het geheel: Een cursus in wonderen.

Ik heb me een paar dagen teruggetrokken in Drenthe en daar gelezen in dagboeken van 2010.
Enkele citaten uit mijn boeken van 2010:
‘Als ik mijn oordeel eraf haal, blijft eenvoudig over wat IS. Kijk maar.’
En
‘Laat ik teleurstellingen zien als vóór mij en mijn leerproces, in plaats van tegen mij.’
En
‘Vervuld raken van liefde is voelbaar als warme zachte veertjes om me heen.’
En
‘Vanuit welke motivatie doe ik iets?’
En
‘De enige plaats waar God ervaren kan worden als persoonlijk is ín jezelf. We zijn veel groter dan we denken en willen geloven.’

Deze pareltjes vond ik zomaar tussen geworstel en zoeken en vervulling.
2010 was voor mij een jaar met grote veranderingen: geboorte eerste kleinzoon en verhuizing vanuit Woerden naar Eck en Wiel.

Wat doe jij met je dagboeken?
Lees eens een paar bladzijden (of meer) terug en vul de volgende zinnen aan tot 5 á 10 regels:
– Het valt me op dat . . . . .
– Ik probeerde toen . . . . .
– Bijzonder dat ik . . . . .
– Kwaliteiten die ik toen inzette . . . . .
– Ik hoop . . . . .
– Ik hoop niet . . . . .
– Samengevat . . . . .