* De STICHTING

en toen was het zover…
Ernestine, Jos, Yvon, Lia en ik hebben eind
vorig jaar bij de notaris
de STICHTING The Way of Mastery
opgericht.
Er is bijzonder veel tijd overheen gegaan om dit alles te realiseren! We voelden ons steeds
aangemoedigd om, behalve het in de wereld zetten van deze stichting, veel tijd te besteden aan ons aller innerlijk werk. Dit zal zo blijven want het is het meest waardevolle werk dat we kunnen doen.

Wij allen zitten op dit moment in een overgangstijd en vervullen twee rollen namelijk
stervensbegeleiders van het oude ik/de oude wereld en vroedvrouwen van het nieuwe.
Met onze stichting willen we heel graag onze verantwoordelijkheid nemen om hieraan bij te dragen.

Stichting (zoals het beschreven staat in de statuten)
De stichting heeft als doel een platform te zijn voor iedereen die belangstelling heeft voor
De Weg naar Meesterschap en het verrichten van verdere handelingen, die met dit doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door: het tot stand brengen van verbinding tussen hen die The Way bestuderen en toepassen, het begeleiden van groepen en samenkomsten en het
vertalen van Engelstalige boeken over The Way en de vertaalde teksten op de website plaatsen en eventueel uitgeven.

Website
Het doel van The Way dat via de website wordt ondersteund is:
Een spiritueel pad creëren dat studenten begeleidt van hun eerste stappen helemaal naar
ontwaken in het Christus Bewustzijn.
Het oorspronkelijk onderricht herstellen dat Jeshua ontving en aan zijn opvolgers gaf.
Het Christusbewustzijn uitbreiden over de Aarde.

Nieuws
Deze website bestond al een tijdje en is geheel vernieuwd, klik HIER voor de site.
Via de site wordt informatie over workshops, retraites, boeken, audio’s, gevormde
studiegroepen, blogs en overig nieuws rond The Way in Nederland en België verspreid.

En je kunt via de website al veel vertalingen downloaden, klik HIER voor het downloaden.
Hiervoor vragen wij een donatie, klik HIER voor donaties.

Wij hopen dat je in ons enthousiasme zult delen en een kanaal wilt zijn om het platform meer bekend te maken. Als dit in jouw Liefde deelt dan zijn Liefdesgiften – zowel in financiële als praktische vorm – van harte welkom. Voor het onderhouden van de website, het organiseren van retraites etc. vragen wij nog vrijwilligers, die een helpende kracht willen zijn.
Dat horen we heel graag van je.

Met liefdevolle groet,
Stichting The Way of Mastery Nederland
Yvon Scharis, voorzitter
Lia Verkuijlen, secretaris
Ernestine Martens, penningmeester
Jos Visser en Hetty Clarisse, algemene leden

De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nr. 92013120.