* Jeshua’s Belofte

” Ik beloof je dit…

Als je volledig toegewijd raakt aan het ontwaken uit de droom die je hebt gedroomd sinds de sterren voor het eerst aan de hemel verschenen, en als je enige verlangen is om alleen te zijn wat God geschapen heeft, leg dan met elke ademtocht alles wat je denkt te weten, alles wat je denkt nodig te hebben, op het altaar van je hart, en kijk liefdevol naar elke plaats waar angst een thuis heeft gemaakt in je mind, en sta correctie toe om te komen.

Het zal komen. Ongeacht hoe je het ervaart, het zal komen.

En de dag en het moment zullen aanbreken en al je pijn, angst en lijden zullen verdwenen zijn als een wind die het schuim van de golf wegduwt en de helderheid van de oceaan onder je openbaart.

Je zult letterlijk in je hele wezen voelen dat er nooit een droom is geweest.
Sommige herinneringen kunnen bij je blijven en je zult weten dat je ergens een droom gedroomd moet hebben of een gedachte gehad moet hebben over hoe het zou zijn om anders te zijn dan zoals God je geschapen heeft, maar het zal zo’n vage echo zijn dat het geen spoor bij je zal achterlaten.

In je hart zul je zachtjes glimlachen, ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt.

Er zal vrede zijn van de kruin van je hoofd tot de toppen van je tenen, en die vrede zal voor je uit lopen, waar je ook gaat. ”

Jeshua uit The Early Years – Choose to see – De eerste jaren – Kies om te Zien