* Opbouw KlaarHeden

Er zit een opbouw in de hoofdstukken. De paragrafen zijn bedoeld als losse workshops die op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen – daarom zullen er herhalingen en raakvlakken in voorkomen. Lees liever niet vooruit – ook niet per paragraaf – want je boort gemakkelijker een diepere laag aan in jezelf als je niet van tevoren nadenkt over wat je gaat schrijven.

Hoe is KlaarHeden opgebouwd?
o Tussen de schrijf-, teken- en meditatieoefeningen vind je de nodige achtergrondinformatie.
o Schrijfoefeningen zijn te herkennen aan de pennetjes.
o Citaten uit de Cursus staan gecentreerd, cursief, tussen aanhalingstekens en met de standaard vindplaatsaanduiding.
o Fragmenten uit mijn dagboek zijn voorzien van datum en staan iets naar rechts in een ander lettertype.
o Dichtvormen hebben hetzelfde lettertype als de dagboekfragmenten. Als ze niet door mij zijn geschreven staat er een naam onder.
o In de bijlagen vind je drie ‘woordkaarten’ – woorden die emoties, waarden en werkwoorden aangeven. In de tekst vind je concrete  aanwijzingen hoe deze te gebruiken.
o Na de bijlagen worden elf schrijfvormen nader uitgelegd. In de tekst vind je verwijzingen hiernaar.
o Bij dit boek horen ingesproken meditaties. Je kunt ze beluisteren via Meditaties.