* Tekst op de achterkant

KlaarHeden
biedt een unieke methode om schrijvend, tekenend en mediterend
Een cursus in wonderen toe te passen, waardoor deze concreter, toegankelijker
en tastbaarder wordt.  

Een cursus in wonderen wijst de weg – een spirituele weg naar innerlijke vrede.
Een cursus in wonderen roept – roept op om een ánder antwoord, een andere manier te vinden.
Een cursus in wonderen geeft – geeft een hoopgevende sfeer die niet van deze wereld is.
Een cursus in wonderen is geschreven in de taal van de wereld – maar de waarheid ervan wijst en reikt eraan voorbij.

Vind geen vrede door de omstandigheden te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen –  je te leren herinneren wie je ten diepste bent. Liefde wacht slechts op onze keuze.

Het doen van de oefeningen in dit boek:
– helpen concreet hanteerbaar te maken wat eerst slechts theorie is,
– vormen een brug van weten naar integreren in je dagelijks leven, – helpen je houding en gedachten – ook de tot nu toe onbewuste – daadwerkelijk te veranderen.

“Een aloude deur zwaait opnieuw vrij open, een sinds lang vergeten Woord weerklinkt weer in onze herinnering en neemt in klaarheid toe zodra we opnieuw bereid zijn te luisteren.”
 (WdI.195.7:4)