* Klaarheid proces

Deze afspraken zijn behulpzaam als een ideale manier van communicatie en samenzijn.
Laten we dit in gedachten houden en ernaar streven het zo met elkaar te doen.
Op zichzelf is dit al een leerproces – jezelf en elkaar leren dragen zonder oordelen – hold the space oftewel: laten we onszelf en elkaar een bedding geven waarin we mogen zijn zoals we zijn.

Klaarheid proces:

1. Herinner je het doel: het scheppen van een veilige vertrouwde ruimte.
Een ruimte waarin we elkaar accepteren en aan elkaar leren.
Dus niet waarin we elkaar veroordelen, beschuldigen, analyseren, redden of fixen.

2. Als er oordelen en/of emoties in je opkomen wanneer een ander spreekt,
zie het dan als een mogelijkheid voor jou om te kijken naar je eigen genezing.
Geef niet je mening over iets wat iemand anders heeft uitgesproken.

3. Wanneer iemand klaar is met delen, halen we even diep adem voordat we verder gaan.

4. Spreek vanuit jezelf – dus –
gebruik ‘Ik-boodschappen ’, geen ‘je/jij/wij-boodschappen’.

5. Breng niet het verleden naar voren of de toekomst, behalve wanneer het voor jou hier en nu gebeurt. Blijf gefocust op wat je NU voelt.