* NIEUW INZICHT

1 april 2024 – 2e Paasdag

Ik pakte zomaar mijn eigen boek KlaarHeden uit de kast in een verlangen naar meer creativiteit in de groepen die ik begeleid. Lang niet ingekeken.
Verwonderd ben ik, uh, heb ik dat geschreven? Wat een goed en inspirerend boek!
Zeer bruikbaar, en niet alleen voor de toepassing van Een cursus in wonderen,
het onderliggende thema.
De spirituele weg die ik nu volg en doceer, The Way of Mastery, is een verdieping van de Cursus en ik zie dat KlaarHeden net zo goed hiervoor gebruikt kan worden.

De vele schrijf- en meditatieoefeningen in het boek geven je luchtigheid, speelsheid,
persoonlijke kunstuitingen, plus intense verdieping van inzichten.
Nu achteraf zie ik dat in het allereerste gedicht in KlaarHeden,
nog vóór de inhoudsopgave,
de motivatie vervat is om het boek te schrijven:

mijn kind verwondt
zich
aan scherpte
van de aarde
mijn kind
zet je voeten dwars
hervat je weg
omhoog
laat je koesteren
in blauwe hemelwind
laat een spoor
achter
van sterrenstof zodat
anderen volgen
kom
mijn kind