Omgekeerde wereld

Als je een gedachte ontdekt die pijn doet dan wil je daar zo snel mogelijk vanaf toch? Dan zet je er een andere gedachte tegenover of je gaat iets doen waardoor je er niet meer aan denkt, jezelf afleiden dus. Dan ga je er met anderen over praten, medestanders vinden of wat dan ook. Soms werkt dat trouwens prima.

Maar jaren geleden ontdekte ik een gedachte die ik als kind ben gaan geloven en ik bleef het geloven: ‘Er is iets mis met mij’. Het was de conclusie die ik trok tussen de mensen van mijn ouderlijk gezin en andere autoriteiten. Genoeg bewijzen hiervoor natuurlijk als die gedachte eenmaal heeft post gevat. Mijn omgeving gaf me iedere keer kansen om deze gedachte meer te verankeren.

Nu weet ik inmiddels dat die overtuiging een onderdeel is van het kleine menselijke zelf, dus niet het liefdevolle Zelf dat ik wérkelijk ben. Een paar weken geleden werd die overtuiging weer aangeraakt, dus deze bleek nog niet helemaal losgelaten. Ik zag meteen de genezingskans. De omgekeerde wereld, de andere manier van ernaar kijken, begin ik echt in te zien dankzij The Way of Mastery.

De eerste stap is uiteraard bewust worden, het zien dat je die gedachte hebt.
De tweede stap is het bijpassende gevoel toelaten, durf je te voelen?
En dan komt de meest lastige stap: verantwoordelijkheid nemen voor de gedachte én het gevoel! Niemand heeft me dit aangedaan. Niemand heeft de macht mij te laten denken wat ik denk of te laten voelen wat ik voel. Ik ben degene die voor die gedachte heeft gekozen en op de een of andere manier heeft die gedachte me gediend. Dus dit betekent dat ik nu anders kan kiezen. Dit betekent het volkomen loslaten van slachtofferschap en de kracht weer in eigen handen nemen. Het gaat hier om het eerste axioma van The Way: ‘Ik ben de enige bron van mijn ervaring’.

Ja en dan? Ik ben me bewust geworden, ik heb verantwoordelijkheid genomen, maar hoe kom ik van die gedachte, die nu als ballast voelt, af? Hoe kom ik daar vrij van? De clou is liefhebben! Ademen! Uuuh, liefhebben? JA. De gedachte én het gevoel omhelzen, op schoot nemen als een kindje, en het liefhebben. Dit leidt als vanzelf tot het loslaten ervan, zomaar vanzelf, doet de liefde het werk. Want wat we niet omhelzen met liefde blijft in het donker en kan niet getranscendeerd worden. Alleen liefde heelt.

En hoe meer ik dit doe, hoe lichter en vrijer ik word en hoe meer de Liefde in mij kan vliegen, opstijgen als een hete lucht ballon die steeds meer ballast loslaat en vrij is om te vliegen.

Wat voor manieren heb jij om van vervelende gedachten af te komen? Het is gebruikelijk in onze cultuur om te denken dat gedachten en emoties door anderen of gebeurtenissen worden veroorzaakt. Het is gebruikelijk om te denken in de trant van: ‘Als dit of dat of die en die maar anders zouden zijn dán zou ik gelukkig zijn’. Zo geven we onze kracht weg! Zo maken we onszelf volkomen machteloos en slachtoffer.

Dus laten we het eens omkeren. En gaan zien dat het eerste axioma waar is. Dat de gedachte al in je was, eenvoudig wachtend op heling.

Dus als je je merkt dat je je niet lekker voelt, vraag jezelf dan af: ‘Wat in mij heeft heling nodig?’ en doe dan de stappen, in zachtheid en vriendelijkheid voor jezelf. Je bent eenvoudig iets gaan geloven dat niet waar is. Daar had je ongetwijfeld goede redenen voor, maar nu mag het vrij gelaten.

Het gaat om de liefde, te beginnen voor jezelf.